ORG-ID organisatie & beleidsontwikkeling

ORG-ID werkt vanuit de inhoud aan beleidsontwikkeling en organisatieontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie tot projecten waar landbouw, water, wonen en natuur elkaar raken. Wij helpen u nieuwe wegen te vinden!

We ondersteunen u bij de realisatie van uw project door ons netwerk, onze kennis en inhoudelijke expertise in te zetten en verbinding te leggen met de omgeving. We brengen structuur aan in het proces, intern en extern. Als u met ons in zee gaat verandert er iets, samen hebben we impact.

Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid of veranderingen in de organisatie? Bij het toepassen van nieuwe wensen, waarden en wegen in de praktijk? Wilt u bijvoorbeeld participatie organiseren, draagvlak creƫren of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Neem dan contact met ons op!

bekijk ons werk