Project Description

In opdracht van het ministerie van IenM, IPO, BIJ12 en VNG werken RIVM en RWS aan het beheren en uitbreiden van de Atlas Leefomgeving. Deze digitale atlas maakt informatie over de fysieke leefomgeving (gezondheid en milieu) toegankelijk voor inwoners en professionals. Je geeft je postcode op en je krijgt een kaart, met tekstuele informatie over je keuze thema. Van luchtkwaliteit tot cultureel erfgoed: de atlas biedt gebruikers handelingsperspectief ‘op maat’.

Op verzoek van RWS werkte Caroline van de Veerdonk in 2015 voor de Atlas Leefomgeving aan een strategisch communicatieplan. Een krachtenveldanalyse, een vijftal kernboodschappen en een evenementen kalender zijn het resultaat. Bekijke het ‘Strategisch Communicatieplan Atlas Leefomgeving; De kracht van zacht!

In vervolg coördineerde Caroline in 2016 enkele speerpunten uit het genoemde communicatieplan: relatiemanagement richting gemeenten, omgevingsdiensten en provincies; het benoemen van ambassadeurs (bestuurlijk, ambtelijk); en afspraken maken met de atlasorganisatie over interne werkprocessen. Kijk ook eens op het tabblad evenementen van de Atlas Leefomgeving voor interessante meetings:  Atlas Leefomgeving: evenementen.