Project Description

Aangezwengeld door de provincie, zijn de Brabantse boeren-, burger- en milieuorganisaties en verschillende overheden in 2016 in dialoog getreden over de mestproblematiek. Het is de partijen gelukt met elkaar een aantal oplossingsrichtingen te formuleren. Roelof Westerhof was voorzitter van het expertteam mestbewerking dat adviseerde over oplossingsrichtingen waarbij mestbewerking een rol speelt. Bijvoorbeeld over de vraag: wat kan de bijdrage van mestbewerking zijn aan een circulaire landbouw die bijdraagt een duurzame leefomgeving? Als vertegenwoordiger van het expertteam presenteerde ik onze resultaten in gebiedsbijeenkomsten van de dialoog, haalde ik nieuwe vragen op. Dit heeft geleid tot een advies aan GS en PS van de provincie Noord-Brabant met 5 actieplannen.