Project Description

ORG-ID heeft samen met vier andere partijen de handen ineengeslagen om een praktijktoepassing van lisdodde in een concreet bouwproject, bijvoorbeeld als bouwmateriaal.

Via een vorm van design thinking werken we in co-creatie toe naar een plan van aanpak. De vier andere partijen zijn:

  • Gemeente Krimpenerwaard
  • Woningcorporatie Qua Wonen
  • Provincie Zuid-Holland
  • Duurzaam Door (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)

ORG-ID is mede-initiatiefnemer van het project en investeert er vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid ook zelf in. Het resultaat van het project is een plan van aanpak voor een stuk korte ketenontwikkeling en toepassing in een concrete case.

Het project gaat nadrukkelijk ook om de verbinding met circulair bouwen en het zoeken van manieren om de transitie naar een circulaire economie in praktijk te brengen en te versnellen. De gekozen aanpak is daarop geënt en zoekt naar transparantie, kennisdeling en samenwerking op verschillende niveaus tussen verschillende partijen. De ervaringen die we opdoen zijn openbaar en delen we. Hans Slootweg en Andrea Zierleyn organiseren en faciliteren het proces, zorgen voor verbinding met experts en netwerken rond natte teelten, circulaire economie en circulair bouwen.