Project Description

In 2017 is het netwerk KANS – Klimaatadaptatie Nederlandse (middelgrote) Steden van start gegaan. Roelof Westerhof van ORG-ID en Vincent Grond (GRONDRR) zijn door de gemeenten gevraagd om dit netwerk te coordineren. Voor ons is dit een mooie manier om onze betrokkenheid bij ruimtelijke adaptatie verder om te zetten in concrete resultaten.