Project Description

De provincie Overijssel heeft voor zichzelf duidelijk gemaakt hoe en met welke partners kan de provincie Overijssel het beste de waterdoelen bereiken? Wat betekent dit voor de bestuurlijke inzet en zichtbaarheid, ook in het kader van het deelstroomgebied Rijn-Oost? Wat betekent dit voor de ambtelijke inzet, inclusief de inzet via IPO? Roelof Westerhof ondersteunde de provincie hierbij door onze ervaringen van andere provincies en gebieden in te brengen, gesprekken te voeren en stukken te analyseren en het concept van de visie te schrijven.