Ook aan de cranberry’s als superfood? Of alleen met kerst? De cranberry staat als voedsel in Nederland steeds meer in de belangstelling. Toch komen de meeste bessen die we hier eten uit Canada en de Verenigde Staten. Als vervolg op een 3-jarig teeltexperiment bij het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld, zet onze adviseur Hans Slootweg samen met Jan Buijs van Agro-Advies nu een landelijk kennisnetwerk op.

Grond afdekken

Jan Buijs was als teeltadviseur verbonden aan de proef. Hij teelt met CranTex al enkele jaren cranberry’s op Texel. Het experiment van het VIC om cranberry’s te telen op veen is onlangs afgerond met de oplevering van een eindrapportage.

Door het onkruid en de vergrassing is de teelt lastig, zeker als je biologisch wilt telen. Waarom dan toch ook geprobeerd op veengrond waar gras en onkruid welig tiert? Met cranberryteelt ga je bodemdaling van het veen tegen en als de planten eenmaal vruchten opbrengen, heb je een interessant verdienmodel. Frank Lenssinck (directeur VIC): ‘Er is nog heel wat ontwikkeling nodig. Maar het afdekken van de grond met biologisch afbreekbaar onkruiddoek leverde steekhoudende resultaten op.’

Kennisnetwerk

Jan Buijs en Hans Slootweg geven in 2018 een vervolg aan het experiment. Samen zetten zij een kennisnetwerk op, waaraan iedereen die als pionier in de cranberryteelt werkt, deel kan nemen. ‘Bewust kleinschalig’, aldus Hans Slootweg: ‘we bouwen voort op het resultaat met de folie als bodembedekker maar kijken ook naar andere methoden uit bijvoorbeeld de tuinbouw’. Jan Buijs: ‘door met alle betrokkenen te gaan samenwerken, kunnen we een voortrekkersrol spelen.’ Als onderdeel van het netwerk start Buijs op Texel met een aantal innovatieve toepassingen in de biologische cranberryteelt onder de naam ‘Island Berry’.