Unie van Waterschappen Landelijke Leerkringen over zoetwaterberging

Beekdal De Dommel bij Sint-Oedenrode stond volop in de spotlights in maart van dit jaar. Een professionele vrijwilliger, professionals van overheden, een rijksbouwmeester en een ondernemer deelden hun droom rond het programma Mozaïek Dommelvallei (Mozaiek Dommelvallei). ORG-ID deed de organisatie en begeleiding voor deze leerkring over zoetwaterberging voor waterschappen. Centraal staan drie succesfactoren.

Uitvoeren van passend maatwerk is de eerste succesfactor. Maatwerk is nodig voor toepassing van de techniek (‘watermachines’) én voor toepassing van een proces in een lokale omgeving. Met maatwerk vang je ‘drie vliegen in één klap’: de lokale belangen worden gediend, het specifieke regionale probleem wordt opgelost en de gekozen techniek (hier: ‘de watermachine’) werkt optimaal want specifiek voor de locatie gemaakt.

Bij succesvolle projecten zijn vaak ‘professionele vrijwilligers’ actief. Daarmee is ook meteen het gedeeld eigenaarschap gerealiseerd: overheden, ondernemers en bewoners zitten gezamenlijk in een initiatiefgroep om de koers en uitvoering te bepalen. Leerpunt in de Mozaïek Dommelvallei is dat mensen (en informele contacten) belangrijker zijn dan organisaties om zaken geregeld te krijgen.

Tenslotte bepaalt de marketing van projecten het succes. Maak het project of programma visueel aantrekkelijk, vertel overal het verhaal en deel het enthousiasme. Dan gaan de mensen die het project nodig heeft vanzelf meedoen. De Mozaïek Dommelvallei heeft omwonenden bij het invullen van recreatie mogelijkheden betrokken. En ondernemers zijn gevraagd bootjes te sponsoren op een vijver bij restaurant de Helden van Kien.