Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen. Alle overheden, vele sectoren en burgers krijgen met een veranderend klimaat te maken. Hoe beter je die gevolgen in beeld hebt en hoe eerder je aanpassingsmaatregelen bedenkt, hoe minder schade klimaatverandering brengt. Platform31 lanceert samen met Klimaatverbond Nederland, Tauw en ORG-ID de Klimaatcampus om allen te ondersteunen die met deze opgave van klimaatadaptatie aan de slag willen. Een verslag van een viergesprek met de initiatiefnemers.

“Bij klimaatverandering denken veel mensen aan het beperken van de uitstoot,” vertelt Maarten Hoorn (Platform31). “Dit is absoluut belangrijk, maar daarmee wordt wel eens vergeten dat het klimaat hoe dan ook verandert.” Madeleen Helmer (Klimaatverbond) vult aan: “De gevolgen van klimaatverandering die zelf wanneer alle landen de doelen van het Parijs-akkoord halen niet meer te voorkomen zijn, raken aan zoveel domeinen.” En we weten nog lang niet alles. Edwin van der Strate (Tauw) merkt op dat we nog veel moeten ontdekken en met elkaar moeten uitwerken rondom dit thema. “Maar ik denk dat klimaatadaptatie hét onderwerp is dat vraagt om transitie.”

Lees verder op: https://www.platform31.nl/nieuws/lancering-klimaatcampus