Kansen door klimaatverandering

Klimaatverandering wordt voor steeds meer bedrijven een belangrijk thema. Leo Joosten heeft in de afgelopen jaren voor 5 Nederlandse drinkwaterbedrijven (Waternet, PWN, Brabant Water, Waterbedrijf [...]

Organisatieontwikkeling Waterschap

Een waterschap in het westen des lands werkt voortvarend aan haar organisatieontwikkeling. Geprogrammeerd zijn thema’s als verbetering bedrijfssturing, leiderschap en competentieontwikkeling. Kernwoorden: mensenwerk, betrouwbaar, resultaatgericht [...]

Gemeenten

Van buiten naar binnen werken wordt steeds relevanter voor gemeenten. Projecten en programma’s horen daarbij. Voor een aantal gemeenten ontwikkelden we maatwerk trainingen, en voerden [...]