January 2019

Proeftuin Veenweiden werkt aan verminderen emissie van ammoniak

January 15th, 2019|

Leo Joosten van ORG-ID is binnen de Proeftuin Veenweiden medeverantwoordelijk voor de beleidsmatige uitwerking van de in de Proeftuin ontwikkelde inzichten rond emissie en depositie [...]

Zonder dwang werken aan schoner water slaat aan

January 9th, 2019|

De werving voor deelname Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden is in volle gang. ORG-ID is in opdracht van LTO Nederland, Vewin, IPO, en de ministeries van [...]

December 2018

Bedrijfsterrein en bedrijfsvoering aanpassen aan klimaatverandering

December 23rd, 2018|

Bedrijven moeten gaan nadenken over het aanpassen van bedrijfsterreinen en bedrijfsvoering aan klimaatverandering. Dit is de boodschap van onze aanjager klimaatadaptatie Freya Macke. Voor meer [...]

Onderwaterdrains zijn effectief

December 5th, 2018|

In september uitte de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat [...]

November 2018

Boekpresentatie “Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot”

November 4th, 2018|

Tijdens het 10-jarig jubileum van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) op 2 november ontving Hugo von Meijenfeldt het eerste exemplaar van het boek [...]

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland vastgesteld

November 1st, 2018|

In 2017 heeft Zuid-Nederland -onder regie van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas/Deltaplan Hoge Zandgronden/ Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RBOM/DHZ/DPRA)- een uitnodiging aan zowel de toenmalige minister [...]

September 2018

Discussie over onderwaterdrains

September 27th, 2018|

Kortgeleden heeft de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek geuit op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat [...]

Aan de slag met bodemdaling en CO2-uitstoot in de polder!

September 6th, 2018|

Op 30 augustus ging de eerste drain de grond in in Polder Lange Weide te Driebruggen! Deze drains zijn niet bedoeld om de waterstand te [...]

August 2018

Toekomstbestendig businessplan voor ‘De Dierenhoeve’ te Noordwijkerhout

August 15th, 2018|

In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein. Dit is een terrein wat momenteel stedenbouwkundig wordt [...]

Natte teelten, productiesector in ontwikkeling?

August 1st, 2018|

Verslag van de eerste bijeenkomst van de kennisexpeditie Natte teelten van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling Op 20 juni was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie [...]