September 2018

Aan de slag met bodemdaling en CO2-uitstoot in de polder!

September 6th, 2018|

Op 30 augustus ging de eerste drain de grond in in Polder Lange Weide te Driebruggen! Deze drains zijn niet bedoeld om de waterstand te [...]

August 2018

Toekomstbestendig businessplan voor ‘De Dierenhoeve’ te Noordwijkerhout

August 15th, 2018|

In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein. Dit is een terrein wat momenteel stedenbouwkundig wordt [...]

Natte teelten, productiesector in ontwikkeling?

August 1st, 2018|

Verslag van de eerste bijeenkomst van de kennisexpeditie Natte teelten van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling Op 20 juni was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie [...]

May 2018

Explanimations Werken aan water

May 8th, 2018|

In opdracht van programmabureau Maas hebben we twee filmpjes gemaakt over de Kaderrichtlijn water. Ze gaan over de bedoeling van de doelen,  hoe Nederland de [...]

April 2018

Dommelvallei bruist van ambitie

April 12th, 2018|

Unie van Waterschappen Landelijke Leerkringen over zoetwaterberging Beekdal De Dommel bij Sint-Oedenrode stond volop in de spotlights in maart van dit jaar. Een professionele vrijwilliger, [...]

Lancering Klimaatcampus

April 11th, 2018|

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen. Alle overheden, vele sectoren en burgers [...]

March 2018

Five new members to promote pollinators during IPBES6

March 22nd, 2018|

Today, Colombia, Mexico, the Dominican Republic, Bosnia-Herzegovina and the Republic of Ireland joined the Coalition of the Willing on Pollinators. By signing the declaration of [...]

Cranberry’s: superfood – slow grow

March 21st, 2018|

Ook aan de cranberry’s als superfood? Of alleen met kerst? De cranberry staat als voedsel in Nederland steeds meer in de belangstelling. Toch komen de [...]

October 2017

Het ‘klimaatadaptatie adviesteam’ gaat aan de slag

October 19th, 2017|

De komende maanden gaat het ´klimaatadaptatie adviesteam´ aan de slag. Tauw, ORG-ID  en Platform31 vormden de winnende combinatie die hiervoor van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie [...]

May 2017

Proefpolder Kringlooplandbouw van start!

May 22nd, 2017|

Op 17 mei is de officiële aftrap verricht voor de start van het project Proefpolder Kringlooplandbouw in de Gagelpolder (ten zuiden van Wilnis) door de [...]