October 2017

Het ‘klimaatadaptatie adviesteam’ gaat aan de slag

October 19th, 2017|

De komende maanden gaat het ´klimaatadaptatie adviesteam´ aan de slag. Tauw, ORG-ID  en Platform31 vormden de winnende combinatie die hiervoor van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie [...]

May 2017

Proefpolder Kringlooplandbouw van start!

May 22nd, 2017|

Op 17 mei is de officiële aftrap verricht voor de start van het project Proefpolder Kringlooplandbouw in de Gagelpolder (ten zuiden van Wilnis) door de [...]

Ecosysteemdiensten + Governance = Landschapskwaliteit

May 19th, 2017|

  Onder de titel ‘sustainable management of landscape, forest and food’ vond op 17 mei de inauguratie plaats van drie nieuwe lectoren bij Hogeschool Van [...]

ORG-ID verricht lerende evaluatie in proces verzelfstandiging NME Rotterdam

May 5th, 2017|

Rotterdam werkt momenteel aan de verzelfstandiging van de kinderboerderijen en de NME functies. Een projectgroep rondt op dit moment de beslisdocumenten voor college van B&W [...]

Omgevingswet geeft veel ruimte en weinig richting aan duurzaamheid

May 4th, 2017|

In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen? Met deze onderzoeksvraag bekeek [...]

April 2017

Startbijeenkomst Europees project over versterken natuur in de stad leidde tot enthousiasme om aan de slag te gaan met groen

April 14th, 2017|

Martijn Thijssen van ORG-ID is samen met het Joint Research Center van de Europese Commissie, organisator van het Europese project ‘Enhancing Resilience Of Urban Ecosystems [...]

Maatwerk is de weg naar schoner water, interview met Leo Joosten in Nieuwe Oogst

April 10th, 2017|

Nederland moet in Brussel een plan op tafel leggen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. 'Wat [...]

Presentatie van de evaluatie van de Meststoffenwet

April 3rd, 2017|

Op 30 maart presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de evaluatie van de Meststoffenwet. Robert de Graaff en Roelof Westerhof ondersteunden het PBL hierbij. Na [...]

March 2017

ORG-ID steunt de Sporting Academy

March 31st, 2017|

Een kind schopt eerst in het wilde weg tegen een bal. Op een gegeven moment beseft het dat er verschillende mogelijkheden zijn om een bal [...]

Woerden Klimaatneutraal 2030: natuurlijk doe je mee, want het gaat om de toekomst van je kleinkinderen

March 9th, 2017|

Woerden maakt als hoofdstad van het Groene Hart werk van haar klimaatambities. In 2030 wil de gemeente CO2-neutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal en circulair. [...]