December 2018

Onderwaterdrains zijn effectief

December 5th, 2018|

In september uitte de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat [...]

November 2018

Boekpresentatie “Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot”

November 4th, 2018|

Tijdens het 10-jarig jubileum van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) op 2 november ontving Hugo von Meijenfeldt het eerste exemplaar van het boek [...]

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland vastgesteld

November 1st, 2018|

In 2017 heeft Zuid-Nederland -onder regie van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas/Deltaplan Hoge Zandgronden/ Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RBOM/DHZ/DPRA)- een uitnodiging aan zowel de toenmalige minister [...]

September 2018

Discussie over onderwaterdrains

September 27th, 2018|

Kortgeleden heeft de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek geuit op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat [...]

Aan de slag met bodemdaling en CO2-uitstoot in de polder!

September 6th, 2018|

Op 30 augustus ging de eerste drain de grond in in Polder Lange Weide te Driebruggen! Deze drains zijn niet bedoeld om de waterstand te [...]

August 2018

Toekomstbestendig businessplan voor ‘De Dierenhoeve’ te Noordwijkerhout

August 15th, 2018|

In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein. Dit is een terrein wat momenteel stedenbouwkundig wordt [...]

Natte teelten, productiesector in ontwikkeling?

August 1st, 2018|

Verslag van de eerste bijeenkomst van de kennisexpeditie Natte teelten van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling Op 20 juni was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie [...]

May 2018

Explanimations Werken aan water

May 8th, 2018|

In opdracht van programmabureau Maas hebben we twee filmpjes gemaakt over de Kaderrichtlijn water. Ze gaan over de bedoeling van de doelen,  hoe Nederland de [...]

April 2018

Dommelvallei bruist van ambitie

April 12th, 2018|

Unie van Waterschappen Landelijke Leerkringen over zoetwaterberging Beekdal De Dommel bij Sint-Oedenrode stond volop in de spotlights in maart van dit jaar. Een professionele vrijwilliger, [...]

Lancering Klimaatcampus

April 11th, 2018|

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen. Alle overheden, vele sectoren en burgers [...]