July 2018

Natte teelten, productiesector in ontwikkeling?

July 13th, 2018|

Verslag van de eerste bijeenkomst van de kennisexpeditie Natte teelten van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling Op 20 juni was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie [...]

May 2018

Explanimations Werken aan water

May 8th, 2018|

In opdracht van programmabureau Maas hebben we twee filmpjes gemaakt over de Kaderrichtlijn water. Ze gaan over de bedoeling van de doelen,  hoe Nederland de [...]

April 2018

Dommelvallei bruist van ambitie

April 12th, 2018|

Unie van Waterschappen Landelijke Leerkringen over zoetwaterberging Beekdal De Dommel bij Sint-Oedenrode stond volop in de spotlights in maart van dit jaar. Een professionele vrijwilliger, [...]

Lancering Klimaatcampus

April 11th, 2018|

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen. Alle overheden, vele sectoren en burgers [...]

March 2018

Five new members to promote pollinators during IPBES6

March 22nd, 2018|

Today, Colombia, Mexico, the Dominican Republic, Bosnia-Herzegovina and the Republic of Ireland joined the Coalition of the Willing on Pollinators. By signing the declaration of [...]

Cranberry’s: superfood – slow grow

March 21st, 2018|

Ook aan de cranberry’s als superfood? Of alleen met kerst? De cranberry staat als voedsel in Nederland steeds meer in de belangstelling. Toch komen de [...]

October 2017

Het ‘klimaatadaptatie adviesteam’ gaat aan de slag

October 19th, 2017|

De komende maanden gaat het ´klimaatadaptatie adviesteam´ aan de slag. Tauw, ORG-ID  en Platform31 vormden de winnende combinatie die hiervoor van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie [...]

May 2017

Proefpolder Kringlooplandbouw van start!

May 22nd, 2017|

Op 17 mei is de officiële aftrap verricht voor de start van het project Proefpolder Kringlooplandbouw in de Gagelpolder (ten zuiden van Wilnis) door de [...]

Ecosysteemdiensten + Governance = Landschapskwaliteit

May 19th, 2017|

  Onder de titel ‘sustainable management of landscape, forest and food’ vond op 17 mei de inauguratie plaats van drie nieuwe lectoren bij Hogeschool Van [...]

ORG-ID verricht lerende evaluatie in proces verzelfstandiging NME Rotterdam

May 5th, 2017|

Rotterdam werkt momenteel aan de verzelfstandiging van de kinderboerderijen en de NME functies. Een projectgroep rondt op dit moment de beslisdocumenten voor college van B&W [...]