October 2016

Klimaatstresstesten voor het Hart van Brabant

October 25th, 2016|

“Het doel van de stresstesten is een start van een proces: het geeft de urgentie aan en het creëert bewustwording en betrokkenheid voor vervolgstappen.” Het [...]

Eerste veldcongres natte teelten

October 7th, 2016|

Op 30 september 2016 vond in Zegveld het 1e Veldcongres Natte Teelten plaats, georganiseerd door VIC Zegveld, STOWA, Radboud Universiteit, Louis Bolk Instituut en het [...]

September 2016

ORG-ID breidt uit met Helen Verhoef

September 30th, 2016|

We zijn heel blij dat Helen Verhoef ORG-ID komt versterken. Helen's motto 'beweging, bezieling en vernieuwing' past goed bij ORG-ID. Helen werkt aan verandermanagement, interim-management en organisatieadvies. [...]

June 2016

Verdienmogelijkheden in projecten Landschappen van Allure

June 24th, 2016|

Caroline van de Veerdonk (projectleider) en Robert de Graaff werken sinds juni 2016 met de provincie Noord-Brabant aan mogelijkheden voor versterken van verdienmodellen in ongeveer [...]

Stresstesten klimaat geven focus aan adaptatiestrategie

June 20th, 2016|

Ter ondersteuning van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is de Handreiking voor de uitvoering van een Stresstest Klimaatbestendigheid opgesteld (kennisportaal ruimtelijke adaptatie). Doel van deze handreiking [...]

Grote klapper reduceren bodemdaling verwacht

June 16th, 2016|

Leo Joosten van ORG-ID werkt als kwartiermaker voor het icoonproject “Sturen met Water” van het Veenweide Innovatie Centrum Zegveld (VIC). Sturen met Water is een [...]

De waarden van groen en blauw in de stad

June 1st, 2016|

Op 31 mei organiseerde ORG-ID voor het Ministerie van IenM en het RIVM een Europese conferentie over het belang van groen in de stad voor [...]

May 2016

Werken aan de kwaliteit van het Paterswoldsemeer

May 10th, 2016|

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest werkt Roelof Westerhof aan een uitvoeringsprogramma voor de kwaliteit van het Paterswoldsemeer. De kwaliteit van het meer is belangrijk [...]

April 2016

Programmatische aanpak Omgevingswet

April 23rd, 2016|

”Het is wel een uitdaging om antwoorden op je eigen vragen te vinden; Aldus Roger de Rooij (PWN) bij de terugblik op de sessie ‘Programmatische [...]

Leerkringen waterschappen over schone sloten

April 9th, 2016|

De Unie van Waterschappen heeft ORG-ID gevraagd in 2016 vier leerkringen te organiseren. Centraal staan de ‘schone sloten’.  De leerkringen zijn bedoeld voor toezichthouders, handhavers, [...]