april 2017

Startbijeenkomst Europees project over versterken natuur in de stad leidde tot enthousiasme om aan de slag te gaan met groen

april 14th, 2017|

Martijn Thijssen van ORG-ID is samen met het Joint Research Center van de Europese Commissie, organisator van het Europese project ‘Enhancing Resilience Of Urban Ecosystems [...]

Maatwerk is de weg naar schoner water, interview met Leo Joosten in Nieuwe Oogst

april 10th, 2017|

Nederland moet in Brussel een plan op tafel leggen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. 'Wat [...]

Presentatie van de evaluatie van de Meststoffenwet

april 3rd, 2017|

Op 30 maart presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de evaluatie van de Meststoffenwet. Robert de Graaff en Roelof Westerhof ondersteunden het PBL hierbij. Na [...]

maart 2017

ORG-ID steunt de Sporting Academy

maart 31st, 2017|

Een kind schopt eerst in het wilde weg tegen een bal. Op een gegeven moment beseft het dat er verschillende mogelijkheden zijn om een bal [...]

Woerden Klimaatneutraal 2030: natuurlijk doe je mee, want het gaat om de toekomst van je kleinkinderen

maart 9th, 2017|

Woerden maakt als hoofdstad van het Groene Hart werk van haar klimaatambities. In 2030 wil de gemeente CO2-neutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal en circulair. [...]

februari 2017

Atlas Natuurlijk Kapitaal door de Europese Commissie betiteld als ‘point of exellence’

februari 20th, 2017|

De Europese Commissie doet elke twee jaar onderzoek naar de implementatie van het Europese milieubeleid in de lidstaten.  Per lidstaat wordt een apart rapport uitgebracht [...]

Netwerk Klimaatadaptatie Nederlandse Steden

februari 5th, 2017|

In 2017 gaat het netwerk KANS - Klimaatadaptatie Nederlandse (middelgrote) Steden van start. Roelof Westerhof van ORG-ID en Vincent Grond (GRONDRR) zijn door de gemeenten gevraagd [...]

januari 2017

Tussentijdse Evaluatie van de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed!

januari 31st, 2017|

Vijf maanden na de start heeft het ORG-ID consortium op 30 januari de eindrapportage opgeleverd. Een mooi traject. Vooral mooi door de bereidheid van alle [...]

Verdienmogelijkheden voor Landschappen van Allure

januari 8th, 2017|

De rijksoverheid heeft ruim 5 jaar geleden het natuurbeleid gedecentraliseerd. Er is een akkoord gesloten om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid over te dragen van [...]

november 2016

Woerden werkt aan klimaat en circulaire economie

november 25th, 2016|

Voor het bewonersdebat ‘Klimaatneutraal Woerden 2030’ op 23 november (gisteren) en toekomstige bijeenkomsten in het traject om Woerden in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Hans Slootweg [...]