November 2016

Woerden werkt aan klimaat en circulaire economie

November 25th, 2016|

Voor het bewonersdebat ‘Klimaatneutraal Woerden 2030’ op 23 november (gisteren) en toekomstige bijeenkomsten in het traject om Woerden in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Hans Slootweg [...]

Ondertekening intentieverklaring “Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater”

November 21st, 2016|

Op 16 november 2016 ondertekenden bestuurders van een groot aantal overheden en maatschappelijke organisaties de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’: afspraken die ervoor moeten zorgen [...]

Succesvol World Cafe Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

November 17th, 2016|

De afgelopen jaren is veel bereikt op het gebied van klimaatadaptatie. Wie de media volgt, ziet dat het omgaan met klimaatverandering actueler is dan ooit. [...]

Jong Leren Eten

November 17th, 2016|

In de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel neemt gezond eten een prominente plaats in. Daarbij is er specifieke aandacht voor kinderen. Uit onderzoek [...]

DuurzaamDoor publiceert stripverhaal over combineren van biodiversiteit en klimaatadaptatie in de stad

November 7th, 2016|

  Kun je ambities voor biodiversiteit en klimaatadaptatie in de praktijk combineren? Dit was voor Albert Elshof (ORG-ID) de uitdaging om binnen het programma DuurzaamDoor, samen [...]

Voorzetting EU project ‘Enhancing Resilience Of Urban Ecosystems’

November 6th, 2016|

Het biodiversiteit beleid heeft in de recente jaren een wezenlijke paradigmashift ondergaan; van pure bescherming naar duurzame benutting van de natuurlijke systemen. Om dat vorm [...]

October 2016

Klimaatstresstesten voor het Hart van Brabant

October 25th, 2016|

“Het doel van de stresstesten is een start van een proces: het geeft de urgentie aan en het creëert bewustwording en betrokkenheid voor vervolgstappen.” Het [...]

Eerste veldcongres natte teelten

October 7th, 2016|

Op 30 september 2016 vond in Zegveld het 1e Veldcongres Natte Teelten plaats, georganiseerd door VIC Zegveld, STOWA, Radboud Universiteit, Louis Bolk Instituut en het [...]

September 2016

ORG-ID breidt uit met Helen Verhoef

September 30th, 2016|

We zijn heel blij dat Helen Verhoef ORG-ID komt versterken. Helen's motto 'beweging, bezieling en vernieuwing' past goed bij ORG-ID. Helen werkt aan verandermanagement, interim-management en organisatieadvies. [...]

June 2016

Verdienmogelijkheden in projecten Landschappen van Allure

June 24th, 2016|

Caroline van de Veerdonk (projectleider) en Robert de Graaff werken sinds juni 2016 met de provincie Noord-Brabant aan mogelijkheden voor versterken van verdienmodellen in ongeveer [...]