March 2017

ORG-ID steunt de Sporting Academy

March 31st, 2017|

Een kind schopt eerst in het wilde weg tegen een bal. Op een gegeven moment beseft het dat er verschillende mogelijkheden zijn om een bal [...]

Woerden Klimaatneutraal 2030: natuurlijk doe je mee, want het gaat om de toekomst van je kleinkinderen

March 9th, 2017|

Woerden maakt als hoofdstad van het Groene Hart werk van haar klimaatambities. In 2030 wil de gemeente CO2-neutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal en circulair. [...]

February 2017

Atlas Natuurlijk Kapitaal door de Europese Commissie betiteld als ‘point of exellence’

February 20th, 2017|

De Europese Commissie doet elke twee jaar onderzoek naar de implementatie van het Europese milieubeleid in de lidstaten.  Per lidstaat wordt een apart rapport uitgebracht [...]

Netwerk Klimaatadaptatie Nederlandse Steden

February 5th, 2017|

In 2017 gaat het netwerk KANS - Klimaatadaptatie Nederlandse (middelgrote) Steden van start. Roelof Westerhof van ORG-ID en Vincent Grond (GRONDRR) zijn door de gemeenten gevraagd [...]

January 2017

Tussentijdse Evaluatie van de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed!

January 31st, 2017|

Vijf maanden na de start heeft het ORG-ID consortium op 30 januari de eindrapportage opgeleverd. Een mooi traject. Vooral mooi door de bereidheid van alle [...]

Verdienmogelijkheden voor Landschappen van Allure

January 8th, 2017|

De rijksoverheid heeft ruim 5 jaar geleden het natuurbeleid gedecentraliseerd. Er is een akkoord gesloten om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid over te dragen van [...]

November 2016

Woerden werkt aan klimaat en circulaire economie

November 25th, 2016|

Voor het bewonersdebat ‘Klimaatneutraal Woerden 2030’ op 23 november (gisteren) en toekomstige bijeenkomsten in het traject om Woerden in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Hans Slootweg [...]

Ondertekening intentieverklaring “Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater”

November 21st, 2016|

Op 16 november 2016 ondertekenden bestuurders van een groot aantal overheden en maatschappelijke organisaties de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’: afspraken die ervoor moeten zorgen [...]

Succesvol World Cafe Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

November 17th, 2016|

De afgelopen jaren is veel bereikt op het gebied van klimaatadaptatie. Wie de media volgt, ziet dat het omgaan met klimaatverandering actueler is dan ooit. [...]

Jong Leren Eten

November 17th, 2016|

In de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel neemt gezond eten een prominente plaats in. Daarbij is er specifieke aandacht voor kinderen. Uit onderzoek [...]