november 2016

Jong Leren Eten

november 17th, 2016|

In de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel neemt gezond eten een prominente plaats in. Daarbij is er specifieke aandacht voor kinderen. Uit onderzoek [...]

oktober 2016

Klimaatstresstesten voor het Hart van Brabant

oktober 25th, 2016|

“Het doel van de stresstesten is een start van een proces: het geeft de urgentie aan en het creëert bewustwording en betrokkenheid voor vervolgstappen.” Het [...]

Eerste veldcongres natte teelten

oktober 7th, 2016|

Op 30 september 2016 vond in Zegveld het 1e Veldcongres Natte Teelten plaats, georganiseerd door VIC Zegveld, STOWA, Radboud Universiteit, Louis Bolk Instituut en het [...]

september 2016

ORG-ID breidt uit met Helen Verhoef

september 30th, 2016|

We zijn heel blij dat Helen Verhoef ORG-ID komt versterken. Helen's motto 'beweging, bezieling en vernieuwing' past goed bij ORG-ID. Helen werkt aan verandermanagement, interim-management en organisatieadvies. [...]

juni 2016

Stresstesten klimaat geven focus aan adaptatiestrategie

juni 20th, 2016|

Ter ondersteuning van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is de Handreiking voor de uitvoering van een Stresstest Klimaatbestendigheid opgesteld (kennisportaal ruimtelijke adaptatie). Doel van deze handreiking [...]