Rotterdam werkt momenteel aan de verzelfstandiging van de kinderboerderijen en de NME functies. Een projectgroep rondt op dit moment de beslisdocumenten voor college van B&W en gemeenteraad af. ORG-ID is gevraagd om een Readiness Check uit te voeren. Wij kijken daarbij naar compleetheid en consistentie van alle aspecten die door het bestuur moeten worden afgewogen c.q. besloten. We gaan ook concrete aanbevelingen doen voor het transitie- en implementatieproces. Naar verwachting zal het gemeentebestuur rond de zomer definitief groen licht geven voor de verzelfstandiging, die daarmee op 1 januari 2019 een feit kan zijn.