Martijn Thijssen van ORG-ID is samen met het Joint Research Center van de Europese Commissie, organisator van het Europese project ‘Enhancing Resilience Of Urban Ecosystems through Green Infrastructure’ (EnRoute). In EnRoute wordt in samenwerking met circa 20 Europese steden (waaronder Den Haag en Utrecht) gewerkt aan een ‘common framework’ dat  kader geeft om de waarden van groene infrastructuur  in het stedelijk gebied in beeld te brengen. Op 7 en 8 maart vond de kick-off workshop van dit project plaats. Met circa 55 deelnemers werd gewerkt aan eigenaarschap en teamvorming. Daarnaast werden inhoudelijke discussie gevoerd over de samenwerking tussen wetenschap en beleidsvorming, en over modellen en indicatoren.

De workshop leidde tot veel enthousiasme om gezamenlijk aan de slag te gaan.  De volgende bijeenkomst van EnRoute zal in juni zijn, onder het Europees voorzitterschap van Malta.