De rijksoverheid heeft ruim 5 jaar geleden het natuurbeleid gedecentraliseerd. Er is een akkoord gesloten om de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid over te dragen van het rijk naar de provincies. Dit gaf een omslag in het natuurbeleid. Nieuwe thema’s als het groen-economisch denken en de waarde van de natuur voor het maatschappelijk welzijn kwamen steeds meer centraal te staan, naast het thema biodiversiteit.

Provincies hebben andere overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs uitgenodigd om samen met hen initiatieven te starten. Dit plaatst natuur- en terrein beherende organisaties, landschapsbeheerders en particuliere grondbezitters voor uitdagende vragen. Wat zijn slimme manieren om vernieuwing van natuur en landschap, en beheer te financieren? Kunnen we daarbij gebruik maken van de energie in de samenleving? Wil het bedrijfsleven participeren en co-financieren?

Kortom, in samenwerken én in financieren van het natuurbeleid is innovatie aan de orde. Nieuwe verdienmogelijkheden en innovatieve manieren van participatie bieden kansen om een natuurbeleid 3.0 te realiseren. In drie regio’s in de provincie Noord-Brabant zijn eerste stappen gezet op weg naar verdienmogelijkheden voor landschap en natuur.

ORG-ID heeft in 2016 op verzoek van de provincie Noord-Brabant een inventarisatie uitgevoerd naar en versnellers gegeven voor slimme verdienmogelijkheden in 30 Brabantse initiatieven. De initiatieven zijn met geld uit de regio’s en financiële steun van het provinciale investeringsprogramma Landschappen van Allure (LvA) van start gegaan.

Conclusie is dat het in de praktijk realiseren van innovatieve verdienmogelijkheden voor landschap en natuur mogelijk is. Wél vraagt het nieuw ondernemerschap: met aandacht voor mens en planeet (duurzaamheid). Én om een ondernemende, financiële aanpak bij maatschappelijke initiatieven: met aandacht voor de economische kant in business cases. Samenvatting.

Voor meer informatie: veerdonk@org-id.org en graaff@org-id.org.