De dijkdoorbraak bij Wilnis, vergeten zandpalen bij de verlenging van de A4 en grondwateroverlast op het Binnenhof. Dit zijn alle voorbeelden van onvoorziene gebeurtenissen in het bodem- en watersysteem. Onvoorziene gebeurtenissen zijn een alledaags gegeven. Bijvoorbeeld bij de toename van het gebruik van de ondergrond. Deels zijn deze onvermijdelijk en moeten we onzekerheden accepteren en ermee omgaan. Maar het kan de maatschappij ook veel opleveren als we ze tenminste deels weten te voorkomen. Bijvoorbeeld door te leren van onze fouten. Dat scheelt negatieve sociale, financiële en milieugevolgen.

De discussiemiddag gaat over het delen van ervaringen met onvoorziene gebeurtenissen die zich voordoen bij projecten in bodem en ondergrond. Zijn ze te voorkomen en zo ja, hoe? Welke rol speelt de werkcultuur? En de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer? Hoe ga je om met onzekerheid? Hoe zorg je voor de juiste kennis op het juiste moment?

In de vorm van een ‘zeepkistdebat’ zullen eigen ervaringen van de deelnemers in projecten het startpunt vormen voor het uitdiepen van deze vragen. We nodigen iedereen uit met eigen voorbeelden te komen. Daarnaast zullen enkele genodigden hun ervaringen vertellen. Middagvoorzitter is Roelof Westerhof (ORG-ID). Het definitieve programma met sprekers wordt over enkele weken op de website van de VVM geplaatst.

Het onlangs verschenen rapport ‘Onverwachte gebeurtenissen in de bodem: gevolgen van ons handelen in beeld’ van de Technische commissie bodem, Deltares en Witteveen+Bos vormt achtergrondinformatie voor de discussiemiddag. Link naar het rapport http://www.tcbodem.nl/publicaties/alle-publicaties/761-r23-2014-rapport-onverwachte-gebeurtenissen-in-de-bodem-gevolgen-van-ons-handelen-in-beeld-4/file

Zie ook het artikel ‘Van fouten kun je leren’ in het oktobernummer (2014) van Tijdschrift MilieuDe bijeenkomst wordt georganiseerd door de sectie Bodem (Jos Verheul) en de sectie Water (Jaap Tuinstra). Plaats: VVM kantoor  Datum en tijd: woensdag 4 maart, 13.30 – 17.00 uur     info:    www.vvm.info